Om Storsjö

Storsjö
Storsjö kyrka med Helags i bakgrunden

Storsjö (Storsjö kapell) är en liten fjällby som ligger vackert vid Storsjöns strand i Ljungans dalgång, 565 meter över havet. Byn ligger i norra delen av landskapet Härjedalen men hör administrativt till Bergs kommun i Jämtland.
Storsjö omges av skogar och fjäll, bland annat Helagsfjället, med Sveriges sydligaste glaciär i väster och Lunndörrsfjällen i norr med mäktiga Storådörren i blickfånget.
Här hittar du skön avkoppling, gott om utrymme och fina naturupplevelser.

Historia
Krankmårtenhögen
Krankmårtenhögen

I området har det funnits människor sedan lång tid tillbaka, det visar de många boplatser, fångstgropar, gravar och andra fornfynd som hittats.
“Krankmårtenhögen”, är ett gravfält från äldre järnåldern ca 200 f. Kr. – 200 e.Kr. Och där finns ett trettiotal unika gravar. Gravfältet har det skick som vid samma tid var vanligt i jordbruksbygder i södra Sverige och Norge.

På ett ställe i  byn har man hittat mynt från tiden ca 200 f.Kr-600 e.Kr. Mynten kommer från ptolemeiska riket (Egypten), romerska riket och bysantiska riket. Förmodligen hade man ett varuutbyte med de riken mynten kommer ifrån.

Helagsfjället
Storsjö med Helags i bakgrunden
Namnet

När Storsjö fastställdes som poststation (före postnumrens tid) fick den tillägget kapell för att skilja den från andra poststationer med samma namn i Sverige. Begreppet kapell kommer från när Storsjö-Ljungdalen-Messlingen 1750 bildade ett eget kapellag, dvs egen församling. 1750 invigdes gravplatsen och 1751 byggdes ett kapell som sedan utvidgades och under början av 1800-talet blev den kyrka vi har idag.
Källa: Storsjö socken, Arvet från Ödegårdsmännen, Levi Gredander.

Storådörren i Lunndörrsfjällen
Försörjning

Sedan skogsbolagen köpte skogen av Storsjöborna på 1800-talet, var skogsarbete tillsammans med småbruk den vanligaste näringen i Storsjö.
Numera är det småföretagande, turism, säsongsarbeten, kyrkliga och kommunala arbeten m.m. som sysselsätter befolkningen.

Övrigt

Till Ljungdalen är det ca 16 km, där finns skola, fritids och förskola.

För att hitta hit, lita inte blint på din GPS, du kan hamna på nån skogsbilväg då. Skriv in en adress , tex Storsjö 220, då brukar det bli rätt.